DIGNICAPBEHANDLINGSÖVERSIKT

VARFÖR HÅRFALLSAKTER

Att behandla din cancer är din högsta prioritet. Men för många patienter är kemoterapiinducerad håravfall mer än en fåfänga. Det kan bli en ständig, ovälkommen påminnelse om cancer och behandling, en som kan påverka självbilden, självförtroendet och välbefinnandet negativt. Oro för håravfall kan påverka attityd och beteende på sätt som till och med kan påverka efterlevnaden av behandlingen i en tidpunkt då patienter har minst råd.

I en landsomfattande undersökning av 400 kvinnor visade 9 av 10 som informerades om hårbottenkylning ett stort intresse, och 8 av 10 av de tillfrågade sa att tillgängligheten till ett hårbottenkylningssystem betydligt skulle påverka deras val av ett infusionscenter.

Vad som ska förväntas under behandling med DIGNICAP

DigniCap kommer att användas under varje cykel på dagen för kemoterapiadministrationen. Kåpan är ansluten till kyl- och styrenheten, så du måste anslutas till systemet under behandlingen. Kliniker kan koppla från locket från systemet för korta toalettbesök. Under pausen förblir kyllocket och det yttre neoprenlocket på ditt huvud.

Locket placeras på huvudet 30 minuter innan kemoterapibehandlingen påbörjas för att gradvis få ner hårbotten till behandlingstemperaturen (Pre-Cool). Du kommer sedan att bära locket under kemoterapiinfusionen (Active Cool) och under en bestämd tidsperiod efter avslutad kemoinfusion (Post-Cool). Beroende på läkemedel och dos kommer kyltiden efter infusion att pågå från 60-180 minuter. När denna efterkylning är klar hålls locket på i 5-10 minuter för att minska eventuella obehag eftersom locket gradvis värms upp till rumstemperatur.

KLICKA HÄR för en behandling av DigniCap Delta.

KLICKA HÄR för en behandling av DigniCap C3.

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90