FORSKNINGSÖVERSIKT - KVALITET AV LIV

Minimera håravfall hjälper patienter att bevara personliga identiteter och självkänsla och verkar normala i motsats till sjukdomar. Skydd av integritet och förmåga att välja om man ska avslöja en cancerdiagnos är betydande för många patienter. Dessutom får hårbottenkylpatienter en välbehövlig känsla av kontroll i en annars överväldigande upplevelse.

Som publicerad
Kroppsbild i kvinnor med bröstcancer med hjälp av ett hårbottenkylsystem för att reducera kemoterapiinducerad alopeci.
San Antonio Bröstcancer Symposium Sammanfattning, December 2016
Cigler, T, et al.

Totalt var 117-patienter inskrivna i svängningsförsöket. 101 fick hårbottenkylning med DigniCap och 16 i kontrollgruppen utan hårbottenkylning.

Sammanfattning

Kvinnor med bröstcancer som får hårbottenkylning med DigniCap kontra kontroll under kemoterapi:

  • Var signifikant mindre sannolikt att förlora ≥ 50% av håret
  • Föll betydligt mer fysiskt attraktivt
  • Var väsentligt mindre missnöjd med sitt utseende när de var klädda
  • Beträffande betydelsen av hår betydligt mer

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90