Kvalitet

Dignitana är certifierad enligt ISO 13485 och företagets produkter är CE-certifierade som klass II a.

Dignitana kvalitetspolitik
Alla anställda i Dignitana är ansvariga inom sitt ansvar och ansvar för att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller krav och förväntningar från kunder och myndigheter.

Kundtillfredsställelse är viktigt, och varje produkt eller tjänst är en utmärkt referens för vidare försäljning. Icke-överensstämmande produkter och förfaranden och kundklagomål analyseras och används för förbättring.

Dignitanas framgång beror på hårbottenkylningstekniken och dess korrekta användning. Utbildning av Dignitana-anställda och slutanvändare är avgörande.

Dignitana är beroende av kontraktstillverkare och leverantörer att leverera produkter av hög kvalitet. Därför ger Dignitana tydliga krav i kontrakt och inköpsinformation.

Dignitanas kvalitetsledningssystem ger information om våra planerade processer, förfaranden och aktiviteter. Dignitana mäter och övervakar systemet, och informationen används för att upptäcka, korrigera och förhindra fel och avvikelser.

Dignitana kommer att ge tillräckliga resurser för effektiv drift och underhåll av kvalitetsledningssystemet.

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90