PATIENTAVTAL

Är hårbotten kylning rätt för mig?

 • Jag förstår att hårbottenkylning kan orsaka smärta eller obehag med extrem kyla känslighet, vilken
  minskar vanligen inom den första 30-behandlingen.
 • Jag förstår att det finns särskilda hårvård rekommendationer.
 • Jag förstår att behandlingsschemaläggning beror på maskinens tillgänglighet.
 • Jag kommer att behöva ha en lockmontering gjort innan den första behandlingen.
 • Jag förstår att om jag använder denna tjänst kommer det att kräva ytterligare tid efter infusionen (60-180 minuter).
 • Jag förstår att målet med behandling med DigniCap är mindre än 50% håravfall.
 • Jag är medveten om att shedding kommer att inträffa och att DigniCap inte helt kommer att förhindra håravfall.
 • Jag förstår att mängden håravfall är beroende av flera faktorer, inklusive kemoterapi, dosering, varaktighet av läkemedelsinfusion, kemoterapi läkemedel, ämnesomsättning och andra medicinska tillstånd.
 • Jag förstår att försäkring kanske inte täcker kostnaden för hårbotten kylbehandlingar.
 • Jag har diskuterat DigniCap kontraindikationer och varningar med min leverantör och förstår dessa risker.
 • Jag förstår att hårbottenkylning är varierande och att det inte finns någon garanti för framgång.

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90