INTELLEKTUELL EGENDOM

VARUMÄRKEN
Dignitana, DigniCap, DigniCard, DigniCool, DigniStick, DigniTherm och DigniLife är varumärken som tillhör Dignitana AB (publ).

REGISTERADE VARUMÄRKEN
Dignitana, DigniCap och DigniLife är registrerade varumärken som ägs av Dignitana AB (publ).

Nedanförteckningen över varumärken som registrerats av Dignitana kontrolleras regelbundet och uppdateras, men det kan inte betraktas som en uttömmande förteckning över de varumärken som registrerats av Dignitana. Frånvaron av varumärke från listan nedan utgör inte ett upphävande av Dignitanas varumärke eller andra immateriella rättigheter med avseende på varumärket.

Dignitana
europeiska unionen
Kina
Japan
usa

DigniCap
europeiska unionen
Kina
Japan
usa

DigniLife
Vitryssland
europeiska unionen
island
liechtenstein
Monaco
Marocko
Norge
Ryska Federationen
Serbien
Schweiz
Turkiet
usa

Dignitana har väntar på varumärkesansökningar för DigniLife i Israel.

Användningen eller modifieringen av Dignitana-varumärken är strängt förbjuden förutom med särskilt skriftligt tillstånd från Dignitana AB (publ)).

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90