DATAINTEGRITET

DIGNITANA WEBSITE PRIVACY POLICY

Introduktion

Denna sekretesspolicy beskriver policyerna för www.dignitana.com och dess ansökan (tillsammans "Webbplatsen") och dess operatör Dignitana AB (gemensamt "vi" eller "oss") angående insamling, användning och utlämnande av information som du skickar till oss via webbplatsen.

Användarvillkor

Genom att komma åt eller på annat sätt använda webbplatsen godkänner du villkoren för denna sekretesspolicy som ingår i och utgör en del av webbplatsens användarvillkor. Du samtycker uttryckligen till behandlingen och användningen av din information som beskrivs här. Vi uppmanar dig att granska användarvillkoren för ytterligare information relaterad till driften och användningen av webbplatsen.

Typer av information samlad

Vi samlar in vissa "personuppgifter" om dig, som inkluderar men är inte begränsade till information som är personligt identifierbar, såsom ditt namn, e-postadress, adress, användarnummer, kreditkortsinformation och annan tillhörande icke-offentlig information. Vi samlar också in data som är förknippade med ovanstående samt "Anonym information", som är information som inte är kopplad till eller kopplad till din personliga information och tillåter inte identifiering av enskilda personer baserat på vår förståelse.

Placering av din information

Din personliga information kan behandlas och lagras utanför USA där lagar om behandling av personuppgifter kan vara mindre stränga än lagen i ditt land eller land. Din personliga information kommer emellertid inte att användas eller avslöjas för ändamål som du inte har givit samtycke till eller som inte är tillåtna enligt gällande lag.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt skickar till oss via webbplatsen. Det är valfritt att använda denna webbplats. Om du väljer att använda vissa aspekter av denna webbplats kan vi ber dig att ge oss viss personlig information om dig själv, till exempel ditt för- och efternamn, postadress (inklusive postnummer), företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. När du beställer produkter eller tjänster, kan vi också be dig att ge oss ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och autentiseringskoder eller relaterad information. Om du inte tillhandahåller viss obligatorisk information för en viss verksamhet som kräver det, får du inte delta i den aktiviteten.

HIPAA

Din individuellt identifierbara information som specifikt är relaterad till information om din hälso- och sjukvård, till exempel datum då du får hälsovårdstjänster, din betalning för hälso- och sjukvård, etc. är skyddad hälsoinformation eller "PHI". Vår användning av PHI regleras av 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act, som ändrat från tid till annan, och dess genomförandebestämmelser (gemensamt "HIPAA"). PHI skiljer sig från personuppgifter eftersom HIPAA ger ytterligare skydd i samband med vår användning och utlämnande av din PHI. Se vår information om sekretesspraxis [infoga länk] för att bättre förstå hur lagen tillåter Dignitana och dess affärsförbund att använda din PHI. Meddelandet om sekretesspraxis gäller inte information du väljer att skicka till ett offentligt område på webbplatsen. Snarare gäller det för viss information du ger oss att schemalägga tjänster och kan gälla för PHI du ger oss till exempel för forskning och analys för att hjälpa oss att fortsätta förbättra vår teknik. Om vi ​​söker PHI från dig via vår webbplats utanför schemaläggningstjänster, behandlar betalning för våra tjänster och interna operationer (t.ex. via ett e-postmeddelande som länkar dig till din patientportal där du kan slutföra en undersökning) informerar vi dig om syftet för att samla in PHI och du får möjlighet att neka att ge oss din PHI för det angivna syftet.

Samling av anonym information

Vi använder teknik för att passivt samla in och lagra viss anonym information som inte är kopplad till en specifik identifierad användare som kan inkludera, men är inte begränsad till, din internetprotokolladress, webbläsartyp och operativsystem. Vi eller våra auktoriserade tredjepartsrepresentanter kan använda Cookies och navigationsdata som Uniform Resource Locators (URL) för att samla information om datum och tid för ditt besök, den webbplats du omedelbart kom ifrån och den webbplats du omedelbart går till efter att ha åtkomst till Hemsida. Det kommer även att samla in data om användningen av webbplatsen, inklusive vilka program, program, annonser och villkor du sökte, visade eller klickade på. Om du riktas till någon annan webbplats från webbplatsen är vi inte ansvariga för handlingar på andra webbplatser och denna sekretesspolicy gäller inte den webbplatsen.

Vi kan delta i remarketing för att marknadsföra våra webbplatser över hela webben. När en användare besöker vår webbplats släpps en cookie på användaren. Användare med den här cookien kan vara inriktade på olika annonsnätverk för att få relevanta annonser. Vi säljer inte din personliga information till dessa annonsnätverk.

Användning och utlämnande av personuppgifter

Med undantag för vad som anges i denna sekretesspolicy säljer, säljer eller hyr vi inte eller på annat sätt delar personuppgifter som vi samlar in med andra tredje parter än tredje part som arbetar med oss.

I allmänhet använder vi personuppgifter som du tillhandahåller för att ge dig tillgång till webbplatsen och dess tjänster, förbättra webbplatsen, skräddarsy funktionerna till dig och erbjuda dig ytterligare information, möjligheter, kampanjer och funktionalitet från oss eller de specifika annonsörer du frågar om på hemsidan på din förfrågan.

Din personliga information kan lämnas till tredje parts tjänsteleverantörer som arbetar med oss ​​för att tillhandahålla några av tjänsterna på webbplatsen och för att hjälpa oss att kommunicera med dig. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till, skicka e-post, analysera data, marknadsföring, bearbetningsbetalningar (inklusive kreditkortsbetalningar) och tillhandahålla kundtjänst. Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer från tredje part inte använder sådan information förutom att det är nödvändigt att tillhandahålla relevanta tjänster till oss.

Vi förbehåller oss också rätten att skapa anonyma informationsposter från den personliga informationen du tillhandahåller genom att utesluta information som vi tror i god tro förhindrar att den direkt identifieras till en viss användare, t.ex. ditt namn. Detta skulle innehålla eventuella kommentarer eller återkopplingar du ger oss som blir vår egendom och vi förbehåller oss rätten att använda sådant material med din personliga information redigerad i evighet av någon anledning som vi anser lämpliga inklusive, men inte begränsat till, marknadsföring eller förbättring av Webbplats, utan royalties eller ersättning till dig. All sådan anonym information omfattas av villkoren i denna sekretesspolicy som gäller för all anonym information.

Vi kan dela med dig av eller alla dina personuppgifter med våra anslutna företag som är under en gemensam kontroll, i vilket fall vi kommer att kräva att de respekterar denna sekretesspolicy.

Om vi ​​går igenom en affärsövergång som fusion, förvärv av ett annat företag eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar, kan din personliga information överföras. Du bekräftar att sådana överföringar kan inträffa och är tillåtna enligt denna sekretesspolicy. Förvärvaren av all personlig information genom en företagsöverföring kommer att omfattas av denna sekretesspolicy tills den revideras av förvärvaren enligt denna sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personliga information om vi anser att sådan offentliggörande är nödvändig för att (a) följa gällande lagar eller att svara på domar eller teckningsoptioner som serveras på oss, eller (b) för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, dig eller tredje part. Du godkänner att vi delar din personliga information under de omständigheter som beskrivs här.

Utöver de sätt som vi kan behålla, avslöja och använda information som beskrivs i denna sekretesspolicy kan vi också hålla, avslöja och använda personligt identifierbar information som du ger oss via denna webbplats på sätt som vi anser är förenliga med FDA och annan statlig vägledning, anvisningar, föreskrifter och lagar.

Användning och upplämning av anonym information

Denna sekretesspolicy begränsar inte vår användning eller utlämnande av någon anonym information på något sätt, och vi förbehåller oss rätten att använda och avslöja anonym information till våra partners, annonsörer och andra tredje parter enligt vårt eget gottfinnande.

Andras förmåga att se din information

När du använder webbplatsen kan vissa uppgifter du lägger in eller tillhandahåller på de offentligt tillgängliga delarna av webbplatsen, såsom meddelandekort, bli offentligt tillgängliga och kan samlas in och användas av andra, inklusive personer utanför webbplatsens kontroll. Ha kännedom om att avslöja identifierande information eller personuppgifter på dessa delar av webbplatsen som du inte vill att andra ska se. Vi har inga skyldigheter med avseende på all information som du skickar till offentligt tillgängliga delar av webbplatsen.

Tredje parts webbplatser och annonsering

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehållet på sådana andra webbplatser och denna sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser. Vi ger ingen uppfattning om sekretesspraxis för andra webbplatser oavsett om vi annonserar på dessa webbplatser eller ger en länk till dessa webbplatser från vår hemsida. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyerna för de webbplatser du väljer att länka till för att få en bättre förståelse för hur dessa webbplatser samlar in och använder din information.

Svar på att inte spåra förfrågningar

Vid denna tidpunkt är vi inte inrättade för att svara eller annars reagera på Spåra inte begäranden.

Möjlighet att avregistrera

Om du får ett kampanjmeddelande från oss kan du "avstå" från att ta emot ytterligare PR-meddelanden från oss genom att följa anteckningsanvisningarna på e-postmeddelandena. Du kan också kontakta oss direkt info@dignitana.com. Detta gäller reklamkommunikation och inte administrativa meddelanden som vi anser är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning om säkerhet

Vi tror att vi har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda din personliga information. Ingen kan helt eller fullt garantera eller eliminera alla risker som är förknippade med personlig information och vi gör inga sådana garantier.

Revideringar

Denna sekretesspolicy är föremål för tillfälliga ändringar efter eget gottfinnande. Vi lägger in några sådana ändringar på den här sidan och kan annars skicka andra varningar på webbplatsen eller meddela sådana ändringar via e-post. Om du inte håller med om sådana ändringar, sluta använda webbplatsen. Fortsatt användning efter utstationering av sådana ändringar indikerar att du accepterar ändringarna.

Minderåriga

Den här webbplatsen är avsedd att användas av dem som är över 18 och minderåriga under 13s ålder kan inte använda webbplatsen.

Kontakt information

Vi välkomnar dina kommentarer angående denna sekretesspolicy. Om du tror att vi inte följt denna sekretesspolicy, kontakta oss på info@dignitana.com. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att snabbt bestämma och åtgärda problemet.


WEBSITE ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats drivs av Dignitana AB. Genom att använda webbplatsen Dignitana.com godkänner du användarvillkoren som anges här.

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd som ersättning för råd från din egen läkare eller annan hälsovårdspersonal. Du bör inte använda informationen på denna webbplats för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom eller förskriva något läkemedel. Du bör rådfråga en sjukvårdspersonal innan du använder några produkter som beskrivs här, eller om du har eller misstänker att du kan ha ett hälsoproblem.

Vi utövar inte medicin eller tillhandahåller medicinska tjänster eller råd och informationen på denna webbplats bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Hälsoinformation ändras snabbt. Därför är det alltid bäst att bekräfta informationen hos din vårdpersonal.

Denna webbplats innehåller information om produkter och terapier som godkänts och rensas för användning i USA, och är avsedda för en amerikansk publik. Om du bor utanför USA kan du se information på denna webbplats om produkter eller terapier som inte är godkända eller marknadsförda i ditt land.

AVSNITT I: DEFINITIONER

Referenser till "Affiliates" betyder Dignitana, dotterbolag och enheter som är relaterade till gemensamt ägande, affärspartners och deras respektive tjänstemän, aktieägare, medlemmar, partners, anställda och agenter.

Hänvisningar till "Tvist" avser alla anspråk, konflikter, kontroverser, oenigheter mellan parterna som uppstår eller är relaterade till dessa villkor (eller några villkor, tillägg eller ändringar som avses i dessa Villkor), inklusive, utan begränsning, några åtgärd i skadestånd, kontrakt eller på annat sätt, på eget kapital eller enligt lag, eller påstådd överträdelse, inklusive, men inte begränsat, någon sak med avseende på betydelsen, verkan, giltigheten, prestationen, uppsägningen, tolkningen eller verkställigheten av dessa villkor eller eventuella termer som avses enligt villkoren.

Hänvisningar till "materialbrott" innebär varje överträdelse av dessa villkor vid förekomsten av vilken en rimlig person i den icke-brottande partens ställning skulle vilja säga upp dessa villkor omedelbart på grund av den överträdelsen.

Referenser till en "parti" betyder Dignitana eller dig och referenser till "parterna" betyder Dignitana och du kollektivt.

Referenser till "Tjänsterna" betyder alla tjänster som erbjuds av oss, inklusive men inte begränsat till underhålls- och reparationstjänster, leverantörshanterad lager och tillhandahållande av produkter till salu.

Hänvisningar till "Villkor", "Användarvillkor" och / eller "Avtal" betyder användarvillkoren som anges här.

Referenser till "oss", "vi" och / eller "vår" betyder Dignitana.

Hänvisningar till "Webbplats" eller "Webbplats" betyder Webbplatsen med webbadressen www.dignitana.com.

Referenser till "dig" och / eller "användare" betyder användaren av webbplatsen och / eller tjänsterna.

AVSNITT II: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Avtal som ska bindas.

Din användning av webbplatsen omfattas av dessa villkor. Vänligen läs dem noggrant eftersom varje användning av denna webbplats utgör ett avtal, utan godkännande, för att vara bunden därmed. Genom att använda webbplatsen representerar du att du har läst och förstått användarvillkoren och att du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor enligt nedan.

Dessa användarvillkor omfattas av sekretesspolicyen och alla villkor som är direkt tillämpliga på produkter och / eller tjänster som köpts och godkänts av dig på webbplatsen.

2.2. Noggrannhet, fullständighet och aktuell information.

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig via webbplatsen inte är korrekt, komplett eller aktuell. Du bekräftar vidare att varje tillit till webbplatsen är på egen risk.

2.3. Fel på webbplatsen.
Vi garanterar inte att fel på webbplatsen kommer att rättas.

2.4. Tillgång till hemsida.

Trots att vi försöker göra webbplatsen tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan, förutom planerad nedsatt tid för underhåll, garanterar vi inte att webbplatsen kommer att finnas tillgänglig hela tiden.

Vi garanterar inte att din dator, surfplattform och / eller smartphone kommer att kunna komma åt och / eller stödja webbplatsen.

2.5. Rätten till vägran, begränsning, upphörande och uppsägning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla en tjänst av någon anledning till vårt eget gottfinnande. Eventuellt erbjudande för försäljning eller tjänster som presenteras på webbplatsen och / eller annan relaterad webbplats som är utformad, distribuerad och / eller såld av oss som gjorts på denna webbplats, är ogiltig när det är förbjudet.

2.6. Förbjudna användningar av webbplatsen.

Du godkänner och erkänner att du inte ska använda Webbplatsen: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, statliga, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) Att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar webbplatsens funktionalitet eller funktion, (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av webbplatsen för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna eller av någon annan anledning i sitt enda och exklusiva beslut.

2.7 Order Acceptance och Bekräftelse av Finansiellt Ansvar.

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Till exempel om du begär tjänster på en plats där vår utrustning inte är tillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, vägra eller avbryta någon order av någon anledning.

AVSNITT III: INTELLEKTUELL EGENDOM

3.1. Intellectual Property Rights Avstår ej.

Detta är ett avtal om tillgång till och användning av webbplatsen, och du får inte licens för någon programvara enligt dessa användarvillkor. Webbplatsen är skyddad av immateriella rättigheter. Webbplatsen tillhör oss och ägs av oss eller våra licensgivare (om sådana finns). Vi behåller alla äganderätter på webbplatsen.

Vidare ägs allt material som visas eller överförs på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, fotografier, bilder, illustrationer, videoklipp, ljudklipp och grafik ("material") av eller licensieras till oss och sådana material skyddas av Förenta staternas och internationella upphovsrätt, varumärken, servicemärken och andra äganderätt, lagar och fördrag.

Med undantag av vad som anges får du inte kopiera, reproducera, publicera, överföra, överföra, sälja, hyra, ändra, skapa avledande verk från, distribuera, repostera, utföra, visa eller på något sätt kommersiellt utnyttja materialet som transporteras på denna webbplats eller kommer du att bryta mot någon av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som finns i Materialen. Du får inte ta bort eller ändra eller för att ta bort eller ändra några upphovsrättsliga, varumärkes- eller andra varumärkesbevis eller visuella märken och logotyper från materialet.

Du får skriva ut kopior av material som tillhandahålls av oss på denna webbplats för personlig, icke-kommersiell användning, förutsatt att du inte tar bort eller upphör att ta bort upphovsrätt, varumärken eller andra märkesvaror eller visuella märken eller logotyper från materialet . Alla förfrågningar om återgivning av någon del av materialet måste vara skriftliga till oss och måste tydligt ange det syfte och det sätt på vilket du vill använda Materialet. Begäran om tillstånd att arkivera, behålla eller publicera någon del av Materialen kan skickas till info@dignitana.com

Du får inga rättigheter eller licens i något annat material än de begränsade rättigheterna att använda sajten i enlighet med dessa användarvillkor. Någon av de material som är åtkomliga eller nedladdade från den här webbplatsen måste nås eller hämtas i enlighet med användarvillkoren för användning som anges i detta avtal. Vi reserverar några rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt dessa användarvillkor för användning.

3.2. Återkoppling.

Förutom inlämningar kan du få möjlighet att tillhandahålla recensioner, förslag, idéer och feedback (hädanefter kollektivt, "Feedback.") Om du så tillhandahåller sådan feedback ger du oss ensam ägande av samma, vilket inkluderar utan begränsning rätten för oss eller någon tredje part vi utser, använder, kopierar, sänder, utdrag, publicerar, distribuerar, publicerar, publicerar, skapar derivatverken av, värd, index, cache, tagg, kodar, ändrar och anpassar (inklusive utan begränsning Rätten att anpassa sig till streaming, nedladdning, sändning, mobil, digital, miniatyrbild, skanning eller annan teknik) i någon form eller media som nu är känd eller utvecklad. All sådan återkoppling ska behandlas som icke-konfidentiell såvida den inte avser en särskild vårdbehandling eller tjänst och tillhandahålls av dig till Dignitana enligt ett särskilt godkännande som godkänts av dig innan du lämnar oss med denna information.

Om det är bestämt att du behåller moraliska rättigheter (inklusive rättigheter för tillskrivning eller integritet) i innehållet som lämnats av dig, förklarar du härmed att (a) du inte kräver att personuppgifter identifieras i samband med innehållet, eller Alla derivat av eller uppgraderingar eller uppdateringar till dessa (b) Du har ingen invändning mot att vi, våra licensierare, efterträdare och tilldelningar publicerar, använder, ändrar, raderar och utnyttjar innehållet. (c) du förnekar alltid och accepterar att inte hävda eller hävda någon rätt till någon och alla moraliska rättigheter för en författare i något av innehållet, och (d) du frigör oss och våra licenstagare, efterträdare och tilldelningar för alltid, från eventuella påståenden som ni annars skulle kunna hävda mot oss på grund av sådana moraliska rättigheter. Du tillåter också att någon annan användare får tillgång till, visa, lagra eller reproducera innehållet för den användarens personliga användning.

Trots det ovanstående bekräftar du att din feedback kan innehålla begrepp, idéer, material, förslag, förslag och liknande i samband med oss ​​eller våra initiativ (i det följande dina "Idéer".) Med hänsyn till dina idéer erkänner du att: ) Vi mottar många inlägg från många parter och / eller kan ha självständigt utvecklat och / eller ansåg idéer som liknar dina idéer och att vår granskning av dina idéer inte är en uppgift om nyhet, prioritet eller originalitet. och (b) vår användning av ideer som liknar dina idéer, oavsett om de är baserade på din feedback eller inlämningar, som tillhandahålls av tredje part eller oberoende av oss eller är ansedda av oss, är utan skyldighet för dig.

AVSNITT IV: Annonser från tredje part, kampanjer och länkar

4.1. Tredjepartsannonser och kampanjer.

Vi kan från tid till annan köra annonser och kampanjer från tredje part på webbplatsen. Dina affärsrelationer eller korrespondens med, eller deltagande i kampanjer av, andra annonsörer än oss, samt eventuella villkor, garantier eller föreställningar som är förknippade med sådana transaktioner är enbart mellan dig och sådan tredje part. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av sådana transaktioner eller som resultat av närvaron av tredje part annonsörer på webbplatsen.

4.2. Användning av verktyg från tredje part.

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "som det är" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi är inte ansvariga för eller som hänför sig till din användning av valfria verktyg från tredje part.

Eventuell användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredje part leverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg.) Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

4.3. Länkar från tredje part.

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår webbplats kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant Tredje partens policy och praxis och se till att du förstår dem innan du går in i någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT V: DISCLAIMERS; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR; SKADEERSÄTTNING

5.1. Ansvarsfriskrivning Ansvarsbegränsning.

(A) DU SAMARBAR ATT ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN ENKEL RISK. INTE USA, VÅR FÖRÄMNARE, DOTTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS, ELLER DESSA ANSÖKARE ELLER NÅGRA ANSVARAR, MEDLEMSSTATER (COLLECTIVELY "AFFILIATES") INNEHÅLLSFÖRSÄLJARE ELLER LICENSÖRER FÖR TREDJE PARTAR GARANTIERAR ATT användningen av webbplatsen ska vara oförstörd eller felfri. DÄR GÖR vi INTE några garantier för de resultat som kan uppnås genom användningen av webbplatsen eller om noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll av all information som tillhandahålls.

(B) NÅGON NEDLADAD PROGRAMVARA, PRODUKTER ELLER ANDRA MATERIAL, UTAN BEGRÄNSNING, SKALL FÖRSÄLJAS UTAN GARANTIER AV NÅGOT KÄN, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AV TITEL ELLER UNDERFORSTÅDA GARANTIER FÖR SALGBARHET ELLER EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE MOT OVERTRÄDET, ÄN ANNAN DESS GARANTIER SOM UNDERFÖRSÄTTAS AV OCH UNDANTAG AV EXKLUSION, BEGRÄNSNING ELLER ÄNDRINGAR UNDER DE LAGAR SOM GÄLLER SÄRSKILDA VILLKOR.

(C) MEN ALLT INFORMATION OCH MATERIAL SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN ANTALERAS ATT FÖRSTA TILLBAKA, VI UTFÖR INTE FÖRETAG, INTE UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅNDLIGT, OM WEBBPLATSENS NÖJDIGHET, TILLFÄLLIGHET, TIDIGHET ELLER SÄKERHET.

(D) INGEN VILKEN HÄNDELSE, VI VILLA VÅR VÅRA AFFILIATER, INNEHÅLLSFÖRSÄLJARE AV TREDJE PART, SÄLJARE OCH / ELLER VÅRA ELLER DESS RESPEKTIVA DIREKTÖRER, TJÄNSTER OCH MEDLEMMAR, ÄR ANSVARIG FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN NÄR FÖRSÄLJNING ELLER SKADOR HÄR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKT, INDIREKT, SPECIAL, FÖLJANDE, INCIDENTLIG, PUNITIV ELLER ANNAN SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA, RELIANCE ELLER FÖLJANDE SKADOR, TILLDELNING AV FÖRBETALNINGAR, AFFÄRSSTÖRDNING, REPUTERANDE SKADOR ELLER TAP AV INFORMATION ELLER DATA , ÅTGÄRD UTOM ELLER ANVÄNDNING AV ANVÄNDNINGEN ELLER INABILITET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

(E) DIGNICAP, DIGNITANA OCH DESS AFFILIATES AVSLUTER ALLA ANSVAR FÖR NÅGON SÄND FÖR NÅGOT UGÅRDAD ÅTGÄRD TILL ELLER ANVÄNDNING AV DIN PERSONLIGT IDENTERBAR INFORMATION. Genom att använda WEBBPLATSEN SÄKER DU ATT ANKLARA OCH ANSVARAR VID DISKONTRAKT AV ALLA SÄRSKILDA ANSVAR. Om du inte godkänner, borde du inte komma åt eller på annat sätt använda WEBBPLATSEN.

(F) DIN ENLIGT OCH EXKLUSIV RÄTT OCH REMEDIATIV I SÄRSKILD MED UNDERSÖKNING MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN GRIEVANCE, SKALL VARA DIN AVSLUTANDE AV ÅTGÄRD TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

VISSA JURISDIKTIONER LÄMNAR INTE BEGRÄNSNING ELLER UTANVÄNDNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR SOM NÅGON AV BEGRÄNSNINGARNA KAN INTE GÄLLA FÖR VISSA ANVÄNDAR.

Ovanstående begränsningar ska överleva dessa villkor och innebära till gagn för oss och våra dotterbolag och respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter.

5.2. SKADEERSÄTTNING.

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss ofarliga, såväl som våra dotterbolag och säljare och respektive styrelseledamöter, användare, agenter och agenter, från och mot alla fordringar, SUITS och utgifter, inklusive advokatavgifter, som uppstår på grund av eller relaterade till (a) DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN; (B) din bristande överensstämmelse med eller brott mot detta avtal, (C) din användning av produkter från tredje part, länkar, annonser och / eller verktyg, eller (D) obehörig användning av webbplatsen av någon annan person som använder din information.

5.3. Ingen garanti från oss.

Med undantag för vad som specifikt anges i dessa Villkor, ger vi inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, till webbplatsen. Vi avvisar specifikt alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

AVSNITT VI: BESTÄMMANDE LAG

6.1. Gällande lag.

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med Texas lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Du samtycker till att överlämna till domstolarnas personliga jurisdiktion i Dallas County, Texas och någon orsak till handling som hänför sig till eller uppstår från dessa villkor och / eller webbplatsen måste lämnas in därom inte om inte annat följer av bestämmelserna om bindande skiljedom i avsnitt 7.2.

6.2. Advokaternas avgifter och kostnader.

Om en rättegång, skiljeförfarande eller annan rättslig åtgärd inleds för att tolka eller verkställa något av bestämmelserna i dessa villkor skall den rådande parten tilldelas alla rimliga och nödvändiga avgifter för utredningar, deponeringar samt avgifter för revisorer och vittnen ( expert eller på annat sätt) som den parten med rimliga skäl har ådragit sig i samband med sådan rättegång eller handling, plus sådana belopp som kan bedömas rimliga för den partens advokatavgifter som uppkommit före och under en sådan rättegång eller handling, inklusive alla utfrågningar, prövningar och överklaganden.

AVSNITT VII: DIVERSE

7.1. Server Plats.

Vi arbetar globalt, så det kan vara nödvändigt att överföra informationen internationellt. Särskilt kan din information överföras till och behandlas av servrar i andra länder. Dataskyddet och andra lagar i andra länder kan inte vara lika omfattande som de i ditt land. Var säker på att vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att din information samlas in, används och överförs enligt vad som anges i sekretesspolicyen.

7.2. Auktoritet.

Varje part företräder och garanterar för den andra att den har full makt och befogenhet att ingå i detta avtal och att det är bindande för en sådan part och verkställbart i enlighet med dess villkor.

7.3. Undantag.

Eventuell upphävande av en rättighet enligt dessa Villkor är endast effektiv om den överenskommits eller förklaras skriftligen. En försenad utövande av rättighet eller utövande av rättighet skall inte anses vara ett undantag och får inte hindra en part i att utöva denna rättighet i framtiden. De härmed angivna rättigheterna och rättigheterna är kumulativa och inte exklusiva rättigheter och rättsmedel enligt lag.

7.4. Force majeure.

Vi kommer inte att vara skyldiga att uppfylla några skyldigheter om det förhindras att göra det som en följd av gudshandlingar eller force majeure, inklusive men inte begränsade till åtgärder som vidtagits eller införs av någon regering eller myndighet eller vid eventuella andra händelser som inte överensstämmer med kontrollen av oss inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer (som storm, orkan, eld, översvämning, jordbävning), krig, civila oroligheter, terroristaktiviteter, nödsituationer, statliga sanktioner, embargon, nationaliseringar, strejk och nedbrytning av offentliga tjänster som av el eller telekommunikationstjänster). Vi ska använda alla rimliga ansträngningar för att meddela dig om de omständigheter som orsakar förseningen och att återuppta prestanda så snart som möjligt, båda utan onödigt dröjsmål.

7.5. Uppdrag.

Vi har rätt att tilldela och / eller överföra dessa villkor och våra rättigheter och skyldigheter härunder till tredje part efter att ha anmält dig enligt vad som anges här. Du godkänner och erkänner att du inte ska tilldela eller överlåta dina rättigheter eller underleverantörer eller delegera utförandet av någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt tidigare skriftliga samtycke i vårt eget och ensamrätt.

7.6. Tredje parts rättigheter.

Dessa villkor ger inte någon rätt till någon tredje part utom vad som anges i tillämplig bestämmelse i dessa villkor.

7.7. Parternas förhållande.

Parterna är oberoende entreprenörer enligt dessa villkor, och inget häri ska tolkas så att de skapar ett partnerskap, joint venture eller agenturförhållande mellan dem. Ingendera parten har befogenhet att ingå villkor av något slag i den andra partens namn.

7.8. Uppdelning.

Om någon del av detta avtal är fast besluten att vara ogiltig eller inte verkställbar enligt gällande lag anses den ogiltiga eller otillåtna bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som nästan överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av detta avtal kommer att fortsätta i kraft.

7.9. Uppdateringar och effektiv datum.

Datumet för dessa villkor är juli, 2016. Från tid till annan kan vi uppdatera dessa användarvillkor genom att lägga fram ett meddelande om uppdatering till webbplatsen, så vi uppmanar dig att granska dem ofta.

7.10 strider mot andra avtal

Om det finns en konflikt mellan detta avtal och eventuella tillämpliga försäljningsvillkor för ett specifikt produkt- eller serviceköp, gäller villkoren för eventuella tillämpliga försäljningsvillkor för konfliktens omfattning.

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90