KONTRAINDIKATIONER OCH VARNINGAR

Indikation för användning

DigniCap-hårbottenkylsystemet indikeras för att minska sannolikheten för kemoterapiinducerad alopeci hos cancerpatienter med fasta tumörer.

Avsedd användning

En kylanordning som syftar till att minska eller förebygga frekvensen och allvarlighetsgraden av alopeci under kemoterapi där alopeci-inducerande kemoterapeutiska medel används.

Kontraindikationer

Användningen av DigniCap är kontraindicerad hos barn.

Användningen av DigniCap är kontraindicerad hos vuxna patienter med:

 • Kallkänslighet
 • Kall agglutininsjukdom
 • Cryoglobulinemia
 • Cryofibrinogenemia
 • Kall urtikaria
 • CNS-maligniteter (antingen primär eller metastatisk)
 • Lungkompositcellkarcinom
 • Lungcellscellcancer
 • Kräftar på huvud och nacke
 • Hudcancer inklusive melanom, plavocellkarcinom och Merkelcellkarcinom
 • Hematologiska maligniteter behandlade med läkande syfte genom kemoterapi
 • Hårda tumörsjukdomar med stor sannolikhet för metastaser vid transitering
 • Patienter som planeras för benmärgablationskemoterapi
 • Patienter som är planerade att genomgå skallebestrålning
 • Patienter som tidigare fått strålbestrålning

Varningar

 • Hårbotten och / eller kutan metastaser har rapporterats hos patienter med lungcancer i lungceller, koloncancer, njurcellscancer, äggstockscancer och blåscancer. Patienter med avancerade former av dessa cancerformer kan vara mer benägna att uppleva huvudvärkmetastaser med hårbottenkylsystemet.
 • Användning av hårbottenkylning i palliativ miljö hos patienter med metastatisk cancer kan också öka risken för metastaser i hårbotten.
 • Patienter infunderade med taxaner och antracykliner på samma infusionsdag har inte visat sig reagera på hårbottenkylning för att reducera kemoterapeutisk läkemedelsinducerad alopeci. DigniCap Scalp Cooling System ska inte användas för dessa patienter.
 • Hårbotten strålning kan orsaka stenos av små kutana kärl minskar enhetens effektivitet.
 • Effekten av denna enhet hos patienter som har fått tidigare kemoterapi har inte utvärderats.
 • Risken för hårbottenkylning kan uppväga fördelarna hos patienter som får kemoterapeutiska medel med låg förekomst av inducerande alopeci.
 • Långtidseffekter av hårbottenkylning och risk för metastaser i hårbotten har inte studerats fullständigt.
 • Kliniska studier har visat varierande framgångsgrader vid patientreduktion av kemoterapiinducerad alopeci med hårbottenkylning eftersom utfallet är beroende av flera faktorer, inklusive kemoterapi, dos, varaktighet av läkemedelsinfusion, kemoterapi läkemedelsmetabolism och samtidiga comorbiditeter. Data har visat att kvinnor som upplever håravfall trots att man använder hårbottenkylning kan ha sämre livskvalitet än kvinnor som inte hade hårbottenkylning.

Observera att innehållet på denna webbplats inte är avsedd som professionell medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning och inte ska tolkas som ersättare för professionell hälsovård eller rådgivning från en kvalificerad professionell vårdgivare som är bekant med din unika situation. Detta innehåll är endast avsett som en allmän produkt och företagsinformation.

OPERATIONER
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+ 1 877-350-2150

HUVUDKONTOR
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sverige
+46 46 16 30 90